POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU INTERNETOWEGO

dostępnego pod adresem www.futrzastarepublika.pl

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejsza Polityka cookies wskazuje, w szczególności czym są pliki cookies, jakie są zasady ich wykorzystywania oraz stosowania innych podobnych narzędzi internetowych, które stosowane są w ramach serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.futrzastarepublika.pl (dalej jako Serwis) prowadzonego przez PetRepublic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koluszkach przy ul. Nasiennej 22, 95-040 Koluszki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000793062, REGON: 383804339, NIP: 5252794166 (dalej jako Administrator).
  2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych uzyskanych przez Administratora w związku z korzystaniem z Serwisu uregulowane zostały w Polityce prywatności, dostępnej w Serwisie.
 2. Czym są pliki cookies?
  1. Pliki cookies są to małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny na urządzeniu, z którego korzystasz odwiedzając Serwis, w szczególności na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu podczas przeglądania Serwisu. Pozwalają one na późniejszą identyfikację Ciebie w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
  2. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania przez Ciebie z Serwisu. Ich głównym zadaniem jest ułatwienie osobom odwiedzającym Serwis korzystanie z niego, dostosowywanie Serwisu do ich potrzeb i oczekiwań, badanie ruchu w ramach Serwisu oraz prowadzenie przez Administratora działań marketingowych. Za sprawą informacji zawartych w plikach cookies Administrator posiada informacje w jaki sposób korzystasz z Serwisu, dzięki czemu może odpowiednio dostosować wyświetlane treści do Ciebie.
  3. Pliki cookies nie są szkodliwe dla Twoich urządzeń, nie wpływają niekorzystnie na ich działanie. Nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
 3. Jakie pliki cookies i narzędzia wykorzystujemy?
  1. Wykorzystywane przez Administratora w Serwisie pliki cookies podzielone zostały na następujące kategorie:
   1. niezbędne pliki cookies – niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu. Tych plików cookies nie można wyłączyć w ramach zarządzania ustawieniami cookies. Możliwym jest ustawienie przeglądarki internetowej w taki sposób by blokowała ona te pliki cookies, jednakże wówczas niektóre elementy Serwisu mogą nie funkcjonować w sposób poprawny. Przedmiotowe pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych;
   2. funkcjonalne pliki cookies – za ich pośrednictwem zapamiętywane są wybrane przez Ciebie w Serwisie ustawienia. Ich zadaniem jest umożliwienie Tobie korzystania z Serwisu w sposób jak najbardziej dostosowany do osobistych preferencji. Dotyczy to, w szczególności zapamiętania wybranych preferencji dotyczących prywatności, wypełnienia udostępnionych w Serwisie formularzy on-line czy zapamiętania innych ustawień strony internetowej;
   3. analityczne pliki cookies – pozwalają na zbieranie danych dotyczących tego w jaki sposób korzystasz z Serwisu, mają na celu wyłącznie umożliwienie poprawy funkcjonalności Serwisu. Pliki te nie zostaną zainstalowane na Twoim urządzeniu dopóki nie wyrazisz na to zgody. W przypadku tych plików wykorzystywane są również narzędzia wskazane w ust. 2 poniżej;
   4. marketingowe pliki cookies – mają na celu dopasowanie treści reklam w Serwisie jak i poza nim do Twoich preferencji. Pliki te monitorują Twoją aktywność w sieci Internet. Zebrane przez nie dane przekazywane są m.in. reklamodawcom, dzięki czemu mogą oni dostosować proponowane Ci reklamy do Twoich zainteresowań. Pliki te nie zainstalują się dopóki nie uzyskamy Twojej zgody na ich zbieranie. W przypadku tych plików wykorzystywane są również narzędzia wskazane w ust. 2 poniżej;
  2. W Serwisie wykorzystywane są również poniższe dostarczane przez podmioty zewnętrzne narzędzia internetowe:
   1. Google Tag Manager – za jego pośrednictwem Administrator może prowadzić analizę aktywności podmiotów korzystających z Serwisu, narzędzie umożliwia zarządzanie pozostałymi narzędziami analitycznymi czy marketingowymi, z których korzysta Administrator;
   2. Google Analytics 4 – umożliwia przeprowadzanie analizy sposobów korzystania przez użytkowników z Serwisu, narzędzie gromadzi dane z Serwisu na podstawie, których tworzone są raporty dla Administratora o sposobie korzystania z Serwisu;
   3. Google Ads (Tag Google) – przy pomocy tego narzędzia Administrator ma możliwość zbadania skuteczności prowadzonych przez siebie kampanii reklamowych oraz stworzenie reklam internetowych, które pozwolą na dotarcie do kręgu podmiotów, które w danym momencie są zainteresowane produktami/ usługami Administratora;
   4. Facebook (pixel Facebooka) – pozwala Administratorowi na gromadzenie danych z reklam zamieszczonych w serwisie Facebook, a poprzez to pomaga w dookreśleniu grupy docelowej i skutecznej optymalizacji realizowanych kampanii reklamowych;
   5. Display&Video (Tag Google) – za pośrednictwem tego narzędzia Administrator ma możliwość zarządzania prowadzonymi przez siebie kampaniami reklamowymi oraz posiada dostęp do ich danych statystycznych, co pozwala na prowadzenie skutecznych działań marketingowych;
   6. Taboola pixel – platforma Taboola jest zewnętrzną platformą, która umożliwia promowanie treści i dostarczanie rekomendacji na stronach internetowych, w aplikacjach czy w systemach innych wydawców należących do sieci stworzonej przez Taboola;
   7. TikTok pixel – pozwala Administratorowi na gromadzenie danych z reklam zamieszczonych w aplikacji TikTok, a poprzez to pomaga w dookreśleniu grupy docelowej i skutecznej optymalizacji realizowanych kampanii reklamowych;
   8. CookieBot – jest platformą pozwalającą na zapewnienie przejrzystości oraz kontrolę nad wszelkimi plikami cookies, narzędzie to w sposób automatyczny skanuje Serwis i wyszukuje wykorzystywane w nim pliki cookies oraz kolejno kategoryzuje je na grupy, dzięki czemu użytkownik Serwisu może zarządzać nimi w sposób intuicyjny;
 4. Okres korzystania z plików cookies
  1. Wykorzystywane przez Administratora w Serwisie pliki cookies pod względem okresu korzystania ze zgromadzonych za ich pośrednictwem danych dzielą się na:
   1. sesyjne pliki cookies – pliki te pozostają na urządzeniu za pośrednictwem, którego korzystasz z Serwisu aż do jego opuszczenia bądź wyłączenia przeglądarki internetowej;
   2. stałe pliki cookies – pliki te pozostają na urządzeniu za pośrednictwem, którego korzystasz z Serwisu przez okres czasu wskazany w parametrach danego pliku albo do momentu ich manualnego usunięcia z urządzenia/przeglądarki internetowej.
 5. Cofnięcie zgody na pliki cookies i zmiana ustawień plików cookies
  1. W każdym momencie możesz cofnąć bądź zmodyfikować udzieloną wcześniej zgodę na wykorzystywanie przez Administratora danych zawartych w plikach cookies i innych stosowanych przez niego narzędziach. Powyższe może zostać dokonane poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, z której korzystasz lub poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji: „Dostosuj wybór” albo „Zezwól na wszystkie ciasteczka” w narzędziu CookieBot by Usercentrics (Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhaga, Dania), które jest wykorzystywane na stronie w celu usprawnienia przejrzystości i kontroli plików Cookies oraz zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony prywatności. W ramach narzędzia CookieBot Administrator w sposób przejrzysty informuje jakie pliki Cookies są zapisywane po stronie Użytkownika w związku z aktywnością użytkownika w Serwisie Internetowym wraz z odwołaniem się do stron internetowych partnerów biznesowych i dostawców narzędzi używanych przez Administratora. Instrukcje w jaki sposób można zmienić ustawienia plików cookies dostępne są na stronach internetowych poszczególnych przeglądarek internetowych, w szczególności:
   1. w przeglądarce Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
   2. w przeglądarce Mozilla Firefox ™: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
   3. w przeglądarce Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
   4. w przeglądarce Opera™: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/
   5. w przeglądarce Safari™: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
   Jednakże przy dokonywaniu modyfikacji w zarządzaniu plikami cookies należy mieć na uwadze, iż niektóre pliki cookies są niezbędne do funkcjonowania Serwisu , a ich usunięcie lub wyłączenie może obniżyć jego funkcjonalność.
 6. Postanowienia końcowe
  1. W Serwisie mogą zostać zamieszczone odnośniki (linki) do innych, niepowiązanych z Administratorem stron internetowych, które umożliwiają bezpośrednie przeniesienie na ww. strony internetowe. Administrator zastrzega, iż nie ma wpływu na stosowaną przez administratorów tychże serwisów internetowych politykę prywatności, w tym politykę plików cookies. Wobec powyższego, Administrator zaleca, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe zapoznać się z dokumentami dotyczącymi polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku – skontaktował się z administratorem danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.
  2. Polityka plików cookies obowiązuje od chwili jej ogłoszenia poprzez zamieszczenie jej treści w Serwisie wraz ze wskazaniem daty umieszczenia.
  3. Administrator wskazuje, iż postanowienia polityki plików cookies mogą ulec zmianie. Wszelkie zmiany oraz aktualizacje publikowane będą w Serwisie i obowiązywać będą od dnia zamieszczenia zmienionej/ zaktualizowanej Polityki plików cookies w Serwisie.